ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ನವೀನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ವಿತರಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಾವು OEM ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಿ.